Всяка година, съботата преди 25 май, се пресъздава жива картина, която илюстрира подвига на дядо Нейо. Тук са изложени снимки от това честване.

Турците начело с хаджи Люзгяр отиват към дома на Нейо Крачунов да го арестуват.

Тук позират участници от живата картина. От ляво на дясно: Стефо Далматинеца, Георги Бенковски, дядо Нейо, отец Кирил Слепов, Захари Стоянов.

Това са турците и дядо Нейо.

Дядо Нейо скача от мостта. Той е във водата.

Дядо Нейо излиза от водата.